A- A A+

CORE

Naziv projekta: Prekogranična zajednička istraživanja i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoliša. Uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra (naglasak na obali) Republike Hrvatske i Republike Crne Gore – CoRE

Naziv HR prijavitelja: Hrvatski hidrografski institut (HHI)

Partner 1: Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje

Iznos EU bespovratne pomoći za HR korisnike: 263.505,87 €

 

Naziv CG prijavitelja: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMS)

Partner 1: Javno preduzeće Morsko dobro

Iznos EU bespovratne pomoći za CG korisnike: 220.889,06 €

Ukupna vrijednost projekta: – 569.876,39 €

Održana završna konferencija

Završna konferencija EU/IPA projekta „CoRE” održana je u Budvi, u hotelu Splendid, 15. studenoga 2017. godine. Na završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati terenskih istraživanja i projektna publikacija „Morsko dobro u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori”.

Konferenciju su otvorili Luka Mitrović, direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i Vinka Kolić, ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta u Splitu. U svom uvodnom izlaganju istaknuli su važnost suradnje između dviju država, važnu ulogu EU fondova i doprinos rezultata projekta CoRE, čiji je opći cilj poboljšanje ukupne zaštite i očuvanje istočnog dijela Jadrana.

Projektom je nabavljena suvremena oprema: dubinomjeri, instrumenti za praćenje morskih struja i valova, biološke sonde i herbarij. Provedena su hidrografska, oceanografska, biološka i kemijska mjerenja i prikupljeni podaci iz područja delte Neretve (pristup luci Ploče, spoj Baćinskih jezera i mora), oko dubrovačkih zidina, delte rijeke Bojane i plaže Mogren i Sutomore. Na osnovi prikupljenih podataka i rezultata izrađeni su nautički planovi s ažuriranim hidrografskim mjerenjima i dane preporuke koje se odnose na promjene obalne crte pod utjecajem erozije i jačine valova u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori.
Rezultati su pružili nova znanja u područjima koja zahtijevaju kontinuirani monitoring radi sigurnosti plovidbe i zaštite prirode i kulturne baštine.

Kao jedan od bitnih rezultata projekta predstavljena je knjižica „Morsko dobro u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori”, koja na sažet i jednostavan način obuhvaća složene pravne propise kojima se uređuje pomorsko dobro u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Završnoj konferenciji projekta prisustvovali su predstavnici medija, Mornarice Vojske Crne Gore, Regionalnog vodovoda, Uprave pomorske sigurnosti, Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, Županijske lučke uprave Crkvenica, Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena, studenti, asistenti i profesori Filozofskog fakulteta u Nikšiću, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine, gostujući predavači, suradnici iz PAP/RAC-a te predstavnici partnerskih institucija Hrvatskog hidrografskog instituta, Instituta za more i priobalje u Dubrovniku, Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

CoRE FC

Održan drugi okrugli stol

Drugi Okrugli stol u sklopu projekta „CoRE“ na temu „Sigurnost plovidbe u aluvijalnim područjima“ održan je 05.10.2017. godine u Bečićima/Budva (hotel The Queen of Montenegro).
Na Okruglom stolu su prezentirani preliminarni rezultati hidrografskih, oceanografskih i bioloških istraživanja i uzorkovanja koja su odrađena u dubrovačkom akvatoriju, akvatoriju delte Neretve (pristup luci Ploče, spoj Baćinska jezera i mora), delte rijeke Bojane, plaže Mogren i Sutomore.
Prezentiran je i status pomorskog/morskog dobra u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori kao i status sigurnosti plovidbe i preporuke za sigurnost plovidbe u delti rijeke Bojane.
Nadalje, prezentirana je oprema koja je nabavljena EU sredstvima i to Valografska plutača, Side Scan Sonar, Multibeam, multiparametarska sonda, herbarijska oprema i spektrofotometar u vrijednosti većoj od 250.000,00 eura.
Nakon prezentacija između sudionika okruglog stola uslijedila je rasprava, konzultacije i razmjena mišljenja o problemima i stanju morskog dobra u Crnoj Gori i Republici Hrvatskoj.
U radu Okruglog stola prisustvovali su predstavnici projektnih partnera i to Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Hrvatskog hidrografskog instituta, Sveučilišta u Dubrovniku – Instituta za more i priobalje, Javnog poduzeća za upravljanje morskim dobrom i suradnici na projektu PAP/RAC, predstavnici javnih ustanova i institucija nadležnih za sigurnost plovidbe, predstavnici Mornarice Vojske Crne Gore, Direktorata za pomorski promet, Ministarstva prometa i pomorstva, lučkih uprava, Lučke kapetanije Bar, Općine Kotor, Agencije za zaštitu životne sredine, televizije Budva i drugi.

CoRE FRT

Održana info radionica predstavljanja opreme

Info radionica s tematikom predstavljanja opreme koju su Hrvatski hidrografski institut (HHI), Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) i Institut za more i priobalje nabavili kroz projekat „CoRE” održana je u Budvi, 7. lipnja 2017. godine.
Na radionici je potpisan i Sporazum o razmjeni podataka između HHI-a i ZHMS-a, što predstavlja jedan od značajnih ciljeva projekta.  
 
Putem prezentacija koje su prezentirali predstavnici partnerskih institucija predstavljena je nova oprema, njene performanse i mogućnosti. Također su kratko predstavljeni i neki rezultati terenskih istraživanja u Crnoj Gori i Republici Hrvatskoj, gdje je primijenjena nabavljena oprema. 
Kroz prezentaciju predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore stavljen je naglasak na značaj podataka koji se mogu dobiti novom opremom, a sudionici radionice su imali priliku bliže upoznati  ultrazvučni višesnopni dubinomjerom ZHMS-a, koji je bio izložen na radionici.
 
Mnogi sudionici radionice su pozdravili cilj projekta, izrazili interes za buduću suradnju, ukazali na probleme koji postoje u  pomorskom prometu, a najviše interesa izazvala je izrada nautičkih planova, koji će predstavljati finalni proizvod projekta „CoRE”.
Info radionici su prisustvovali predstavnici partnerskih institucija, lučkih uprava, Vojske Crne Gore, studenti i druge zainteresirane osobe.
CoRE presentation of equipment
 

Održan prvi okrugli stol

Prvi Okrugli stol u sklopu projekta „CoRE“ na temu „Sigurnost plovidbe u aluvijalnim područjima“ održan je u Metkoviću (hotel Narona) 9. svibnja 2017.
Na Okruglom stolu sudjelovali su predstavnici projektnih partnera, kao i brojni predstavnici javnih ustanova i institucija nadležnih za sigurnost plovidbe.
Na Okruglom stolu su prezentirani preliminarni rezultati hidrografskih, oceanografskih i bioloških istraživanja i uzorkovanja koje je tijekom ožujka I travnja odrađeno u dubrovačkom akvatoriju, akvatoriju delte Neretve (pristup luci Ploče, spoj Baćinska jezera i mora), delte rijeke Bojane, plaže Sutomore i Mogren.
Prezentiran je i status pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj kao i nacrt strategije upravljanja morskim i obalnim područjem.
Nadalje, prezentirana je oprema koja je nabavljena EU sredstvima i to Valografska plutača, Side Scan Sonar, Multibeam, multiparametarska sonda, herbarijska oprema i spektrofotometar u vrijednosti većoj od 250.000,00 eura.
Nakon prezentacija između sudionika okruglog stola uslijedila je rasprava, konsultacije i razmjena mišljenja o problemima i stanju pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori, a također su izneseni i predlozi u pravcu aktivnog uključivanja ciljanih skupina u projektne aktivnosti, kao i razmjene ideja i saznanja u vezi sa segmentom pomorskog dobra u prekograničnom području.

Odabrani studenti koji će prisustvovati terenskom istraživanju

Natječaj za financiranje sudjelovanja 2 studenta (1 iz Republike Hrvatske i 1 iz Crne Gore) terenskom istraživanju i radu na obradi podataka u partnerskim institucijama na vrijeme od 17 dana tokom istraživačkog terena u sklopu EU/IPA projekta „Istraživanje i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoliša i uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra u prekograničnom području Republike Hrvatske i Crne Gore” – „CoRE”
Natječaj je službeno završen, obavljeni su razgovori s kandidatima koji su ušli u uži izbor i izvršen je finalni odabir kandidata.
Studenti koji su zadovoljili sve uvjete Natječaja i koji će prisustvovati terenskom istraživanju i radu na obradi podataka u partnerskim institucijama u okviru projekta „CoRE” su:
Stijepo Ljubimir, postidiplomant na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet - Interdisciplinarni doktorski studij Oceanologije (Republika Hrvatska)
Tamara Đurđevac, studentica specijalističkih studija na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, studijski program Geografija (Crna Gora).

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga

PROJEKTI Drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga

Imamo 64 gostiju i nema članova online