A- A A+

NABAVKA SPORTSKE OPREME

15. rujna 2013 Vaterpolo klub Jug je poslao poziv za dostavu ponuda za nabavu sportske opreme za vaterpolo klubove. Obzirom da Vaterpolo klub Jug već ima sponzorski ugovor sa TURBO-m, nije bilo zakonski dozvoljeno provoditi javnu nabavu sa više ponuđača, te je poziv poslan samo TURBO-u. Vrijednost ponude je bila preko 10.000,00 Eur, stoga je provedena CNP nabava. Nabava sportske opreme je od velike važnosti obzirom da predstavlja veliku vrijednost za vaterpolo klubove tijekom provedbe projekta.


PROJEKTI Trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga

PROJEKTI Drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga

Imamo 30 gostiju i nema članova online