Operativne strukture (OS) u zemljama korisnicima

Hrvatska

Crna Gora

  • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) – ministarstvo odgovorno za upravljanje i IPA II komponente
  • Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija - institucija odgovorna za koordinaciju IPA

OS svake zemlje usko surađuju u programiranju i provedbi prekograničnog programa uz uspostavu zajedničkih mehanizama koordinacije. OS su nadležne za provedbu programa u svojim odnosnim zemljama.

Kontakt:

Margareta Aničić, Viša stručna savjetnica

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Anita Beriša, II sekretar
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ukoliko imate prijedloge ili komentare vezane za rad osoblja Zajedničkog tehničkog tajništva i predstavništva u Dubrovniku, molimo Vas da ih pošaljete na gore navedene adrese.

Hrvatska

Koordinator za IPA-komponentu II (u smislu čl. 22. stavka 2. točke b IPA provedbene uredbe) je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Operativna struktura u Hrvatskoj sastoji se od resornog ministarstva odgovornog za upravljanje IPA Komponentom II, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (ARR) odgovorne za ugovaranje i provedbu. Operativna struktura je akreditirana u studenom 2008., u skladu s IPA provedbenom uredbom (čl. 76 i 139).

Crna Gora

Nacionalni koordinator programa IPA (NIPAK) u Crnoj Gori je potpredsjednica Vlade za evropske integracije.
Koordinator druge komponente programa IPA je Državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.
Operativna struktura u Crnoj Gori je Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (institucija nadležna za koordinaciju komponente I i II Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2007. – 2013.), koje su dostupne Crnoj Gori kao zemlji potencijalnom kandidatu.

Nadležnosti operativnih struktura

Operativne strukture su, između ostalog, nadležne za:
• zajedničku pripremu prekograničnog programa u skladu sa čl. 91. IPA provedbene uredbe;
• zajedničku pripremu izmjena i dopuna programa o kojima će se raspravljati na Zajedničkom nadzornom odboru (ZNO);
• sudjelovanje u Zajedničkom nadzornom odboru i vođenje rada ZNO-a u nadzoru programa;
• predlaganje predstavnika Zajedničkog nadzornog odbora koji će biti imenovani od strane ZNO-a;
• uspostavu Zajedničkog tehničkog tajništva;
• pripremu i provedbu strateških odluka ZNO-a;
• izvješćivanje NIPAK-a/koordinatora IPA-komponente II. o svim aspektima glede provedbe programa;• uspostava sustava, uz pomoć ZTT-a, za prikupljanje pouzdanih informacija o provedbi programa i pružanje podataka ZNO-u, NIAPK-u/koordinatoru IPA-komponente II ili Europskoj komisiji;
• osiguranje kvalitete provedbe prekograničnih programa zajedno sa ZNO-om;
• slanje Komisiji i NIPAK-u godišnjeg izvješća i završnog izvješća o provedbi
prekograničnog programa nakon što pregleda i odobrenja od strane ZNO-a;
• osiguranje izvješćivanja o nepravilnostima;
• vođenje rada Zajedničkog tehničkog tajništva;
• poticanje mjera informiranja i promidžbe;

U Hrvatskoj, gdje se program provodi u okviru decentraliziranog upravljanja, Operativna struktura i Provedbena agencija također su nadležne za:

• ugovaranje projekata koje odabere Zajednički nadzorni odbor;
• obračun plaćanja i aspekte financijskog izvješćivanja nabave usluga, roba, radova i bespovratnih sredstava za hrvatski dio prekograničnog programa;
• osiguranje da se aktivnosti provode prema relevantnim odredbama o javnoj nabavi;
• osiguranje da krajnji korisnici i druga tijela uključena u provedbu aktivnosti vode ili zaseban obračunski sustav ili jednu odgovarajuću računovodstvenu šifru za sve transakcije povezane s aktivnosti bez da se dovedu u pitanje nacionalna računovodstvena pravila;
• osiguranje čuvanja svih dokumenata potrebnih za osiguranje odgovarajućeg revizijskog tijeka; osiguranje da nacionalni fond i nacionalni dužnosnik za ovjeravanje prime sve potrebne informacije o odobrenim izdacima i primijenjenim postupcima;
• izvršavanje provjera kako bi se osiguralo da su prijavljeni izdaci uistinu i nastali u skladu s primjenjivim pravilima, proizvodi ili usluge isporučeni u skladu s odlukom o odobrenju, a zahtjevi krajnjeg korisnika za plaćanje da su ispravni.

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga

PROJEKTI Drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga

Imamo 39 gostiju i nema članova online