A- A A+

Potencijalni korisnici i predložene prihvatljive vrste aktivnosti

Potencijalni korisnici su definirani u Prekograničnom programu i mogu se razlikovati od mjere do mjere te od jednog poziva za prijavu projektnih ideja (natječaja) do drugog. Točna lista potencijalnih tj. izravnih korisnika biti će predstavljene u Uputama za prijavitelje, međutim oni koji se općenito smatraju prihvatljivima su sljedeći:


Za Mjeru 1.1: Zajedničko djelovanje za zaštitu okoliša, prirodne i kulturne Baštine

• Javna poduzeća nadležna za komunalnu infrastrukturu
• (komunalna poduzeća)
• Službe u slučaju neposredne opasnosti
• Jedinice lokalne i regionalne samouprave
• Agencije i druga javna tijela nadležna za zaštitu
• Javne institucije za obrazovanje i istraživanje
• NVO-i
• Regionalne/lokalne razvojne agencije, itd.

Za Mjeru 1.2: Zajednički turistički i kulturni prostor

• Turistički savezi/turističke zajednice
• Regionalne/lokalne razvojne agencije
• Jedinice lokalne i regionalne samouprave
• NVO-i
• Javne i privatne obrazovne i istraživačke institucije
• Gospodarske/obrtničke komore
• Turistički i poljoprivredni klasteri
• Institucije i udruge u kulturi, itd.

Za Mjera 1.3: Mali projekti za razvoj prekogranične zajednice

• Obrazovne i istraživačke institucije
• NVO-i
• Pružatelji socijalnih usluga (centri za socijalnu skrb, domovi zdravlja, itd.)
• Lokalne i regionalne samouprave; lokalna/općinska poglavarstva
• Lokalne/regionalne turističke organizacije
• Regionalne/lokalne razvojne agencije


Prihvatljive aktivnosti:

Vrste aktivnosti koje su prihvatljive u okviru Mjere 1. 1 su:

• Aktivnosti zajedničkog planiranja i izgradnje kapaciteta za sustave gospodarenja komunalnim otpadom i gospodarenje otpadnim vodama
• Aktivnosti zajedničkog planiranja i izgradnje kapaciteta za opskrbu vodom, sustave otpadnih voda i komunalnog otpada s prekograničnim utjecajima
• Planiranje i uspostava mreža za zajedničke intervencije u okolišu na kopnu i na moru (zajednički vatrogasni programi, zajedničke intervencije u slučaju onečišćenja mora, nabava opreme od zajedničkog interesa/korištenje, itd.)
• Zajednički programi i inicijative za okoliš (upravljanje riječnim slivovima, onečišćenje zraka, onečišćenje mora, itd.)
• Otkrivanje i čišćenje nekontroliranih odlagališta otpada i izrada mjera sprječavanja
• Prekogranične studije i izravne mjere za primjenjivost obnovljivih izvora energije
• Prekogranične studije o utjecajima djelovanja ljudi na okoliš
• Aktivnosti na podizanju svijesti – informiranje i sudjelovanje javnosti
• Obrazovanje i prijenos know-how-a u zaštiti okoliša
• Izrada prekograničnih regionalnih planova i programa za intervencije povezane sa zaštitom okoliša
• Izrada zajedničkih planova i programa za upravljanje zaštićenim područjima i lokalitetima NATURA 2000
• Obnova kulturne/arhitektonske baštine malih razmjera


Vrste aktivnosti koje su prihvatljive u okviru Mjere 1.2. su:

• Obrazovni programi za MSP i radnu snagu u turizmu, posebice učenje jezika, osposobljavanje u ugostiteljstvu, istraživanja;
• Promidžba privlačnosti regije kroz turističke manifestacije
• Podrška razvoju novih turističkih proizvoda (razvoj tematskih cesta, zajednički promidžbeni događaji i materijali, eksploatacija lokaliteta, itd.)
• Uspostava prekograničnih klastera u turizmu
• Programi unapređenja kvalitete
• Certifikati kvalitete lokalnih proizvoda i usluga
• Podrška zajedničkoj dodjeli certifikata lokalnim proizvodima
• Zajedničke marketinške inicijative
• Arheološka istraživanja na pograničnim područjima
• Otkrivanje i dokumentiranje zajedničke kulturne baštine, znanstveno istraživanje špilja
• Promidžba kulturne baštine pogranične regije
• Promidžba programskog područja kao integralnog turističkog odredišta
• IUCN-ovo zoniranje i mapiranje prirodnih lokaliteta
• Informatizacija regionalnih centara
• Izrada pokazatelja UNWTO-a pomoću Knjige pokazatelja UNWTO-a
• Itd.


Vrste mjera prihvatljive u okviru ove Mjere 1.3. su:

• Zajednički prekogranični obrazovni programi između obrazovnih institucija
• Programi za izgradnju zajednice s naglaskom na među-etničkoj suradnji
• Suradnja među nacionalnim manjinama
• Pomoć marginaliziranim skupinama
• Lokalne kampanje usmjerene na podizanje svijesti o značaju aktivnosti prekogranične suradnje kao razvojnom instrumentu
• Provedba instrumenata nacionalne jednakosti na lokalnoj i regionalnoj razini (politike ravnopravnosti spolova, politike mladeži, politike nacionalnih manjina, itd.)
• Razvijanje prekogranične suradnje između organizacija koje pružaju socijalne usluge i usluge skrbi
• Mjere koje podržavaju lokalnu demokraciju
• Projekti suradnje malih razmjera i pilot-aktivnosti između lokalnih samouprava
• Izrada zajedničkih lokalnih razvojnih planova i strategija u područjima lokalnog upravljanja
• Obrazovni programi u kulturi
• Stvaranje prekograničnih kulturnih mreža
• Razvoj programa kulturne razmjene
• Zajedničko očuvanje tradicije
• Stvaranje i provedba održivih zajedničkih kulturnih programa (osim jednokratnih manifestacija)
• Uspostava suradnje i zajednička provedba programa u novoj medijskoj kulturi
• Uspostava prekograničnih mreža mladih i zajedničkih centara proizvodnje kulture
• Izgradnja kapaciteta NVO-a i podrška među-sektorskoj suradnji

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga

PROJEKTI Drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga

Imamo 29 gostiju i nema članova online